ΡΩΓΜΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΣτΕ (2307/2014)

ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6/2012

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνει την ΟΤΟΕ και τη ΓΣΕΕ, που προσέφυγαν, ζητώντας την ακύρωση της ΠΥΣ, με την οποία η Κυβέρνηση είχε καταργήσει μονομερώς και αυθαίρετα τη συλλογική αυτονομία, παρεμβαίνοντας σε βάρος των εργαζομένων και ταυτόχρονα στο δικαίωμα της ασθενέστερης πλευράς, που είναι πάντοτε η πλευρά των εργαζομένων, να προσφεύγουν μονομερώς στη Διαιτησία, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών.

Ειδικότερα, η βαρυσήμαντη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «επιβάλλεται από το Σύνταγμα στο Νομοθέτη να προβλέπει και τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία έστω και από το ένα μέρος, ώστε να μη παραμένει αρρύθμιστο σημαντικό μέρος της συλλογικής διαφοράς με τους εντεύθεν κινδύνους, με βλάβη της κοινωνικής ειρήνης και την επάνοδο στο ρυθμιστικό πεδίο των ατομικών συμβάσεων εργασίας, κατά τη σύναψη των οποίων βρίσκεται κατά κανόνα σε πλεονεκτική θέση η εργοδοτική πλευρά».

Η απόφαση του ΣτΕ έχει μεγάλη συνδικαλιστική και πολιτική σημασία, γιατί επαναφέρει στη Δημοκρατική τάξη τη θεσμική λειτουργία του Συντάγματος, των Νόμων και των κανόνων δικαίου, που αφορούν στις Συλλογικές διαπραγματεύσεις, στις Συμβάσεις και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές που υπονομεύουν τα εργασιακά δικαιώματα, δεν προσφέρουν πραγματικές λύσεις και αποτελούν «μπούμερανγκ» που στρέφεται τελικά εναντίον του κράτους δικαίου και των Δημοκρατικών κατακτήσεων.

Για τη φορολόγηση των τόκων δανείων - παροχών σε είδος  


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  14146
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2014
Κύριο
Γκίκα Χαρδούβελη
Υπουργό Οικονομικών


Θέμα:             Η Άδικη Φορολόγηση του Πλασματικού Εισοδήματος που προκύπτει
από τη  διαφορά επιτοκίων στα Δάνεια Προσωπικού επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα των τραπεζών.

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με τη φορολόγηση της παροχής σε είδος, την οποία λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1034/30.1.2014, θα θέλαμε να σας θέσουμε  υπ’όψιν τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρου 13 του νέου ΚΦΕ, ν. 4172/2013,  στο εισόδημα από μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται:

«Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο, ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2-5-2014

Αθήνα, 5 Μαΐου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τις τράπεζες, που αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ για  θέματα εφαρμογής της κλαδικής ΣΣΕ και της εργατικής νομοθεσίας, έγινε στις 2/5/2014  συνάντηση  εκπροσώπων της ΟΤΟΕ με εκπροσώπους της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα με τους κ.κ. Λεκκάκο Σταύρο Δ/ντα Σύμβουλο και τους κ. Γεωργίου Κων/νο και κα Κασελάκη Ευτυχία Γεν. Διευθυντές.
Κατά τη συνάντηση εκτέθηκαν διεξοδικά από τους εκπροσώπους της ΟΤΟΕ τα προβλήματα εφαρμογής του κλαδικού ωραρίου στις κεντρικές υπηρεσίες και στο δίκτυο των καταστημάτων, των υπερωριών, των  σωρευμένων υπολοίπων κανονικής αδείας, καθώς και ζητήματα εφαρμογής των κλαδικών ΣΣΕ που αφορούν στο μειωμενο ωράριο/σωρευτική άδεια γονέων,  στο επίδομα τοκετού και βρεφονηπιακού σταθμού κλπ, όπως αυτά της μεταφέρθηκαν από Συλλόγους-μέλη της.


ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣυναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η μεγαλειώδης Γενική Συνέλευση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ που έγινε το Σάββατο 26 Απριλίου είναι πια παρελθόν, όμως η συμμετοχή των εργαζομένων, ο παλμός και οι αποφάσεις της θα καθορίσουν το μέλλον των τριών Επόμενων Χρόνων.

Αυτή η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία γιατί σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα μιας Συλλογικής Ενότητας 5.200 εργαζομένων που αριθμούν πλέον τα μέλη μας, μετά την εγγραφή στο Σύλλογο μας των συναδέλφων των πρώην Τραπεζών Μαρφίν και Ελληνικής που είχε ήδη προηγηθεί.

Αυτή η Γενική Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν και παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 συνάδελφοι στο ξενοδοχείο Καραβελ, είχε εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα δεδομένου ότι εκλέχθηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και καθορίστηκε και η ημερομηνία των εκλογών που σύμφωνα με την σχετική απόφαση θα γίνουν στις 17 και 18 Ιουνίου, για να εκλεγούν τα νέα όργανα Διοίκησης (Διοικητικό Συμβούλιο) και εκπροσώπησης (Σύνεδροι ΟΤΟΕ και ΕΚΑ) του Συλλόγου μας.

Ακόμα στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

 1.    Εγκρίθηκε ο Διοικητικός απολογισμός με ποσοστά:
ΝΑΙ: 81%, ΟΧΙ: 15%, ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 4%.

2.    Εγκρίθηκε ο Οικονομικός απολογισμός με ποσοστά:
ΝΑΙ: 83%, ΟΧΙ: 12% ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ: 5%

3.    Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός.

4.    Έγινε μείωση της εισφοράς των μελών στο Σύλλογο από 0,7% σε 0,5%

5.    Εγκρίθηκε η αγορά ιδιόκτητων Γραφείων του Συλλόγου που ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση και έγινε δεκτή ομόφωνα και με μεγάλο ενθουσιασμό.

Συγκεκριμένα στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης και κατά την διάρκεια της δευτερολογίας από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας ανακοινώθηκε ότι ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς απέκτησε ήδη τα δικά του γραφεία στην πλατεία Συντάγματος.

Αυτά τα νέα ιδιόκτητα γραφεία του Συλλόγου μας είναι το αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες και ήρθε στην πιο κατάλληλη στιγμή για να αποτελέσει την αφετηρία του νέου μεγάλου Συλλόγου που δημιουργήσαμε μαζί με τους νέους συναδέλφους που ήρθαν στο Σύλλογο μας.

Ενός Συλλόγου που μαζί με όλους εσάς θα υπερασπίσει τις κατακτήσεις μας και θα καθορίσει τη στρατηγική και την προοπτική του προς το μέλλον.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Εμείς θεωρούμε ότι κάναμε το πρώτο μεγάλο και καθοριστικό βήμα και ήδη δημιουργήσαμε τον μεγαλύτερο Σύλλογο Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ένα βήμα που θέλουμε να ακολουθήσουν και άλλοι για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο στο μέλλον με την συμμετοχή στη δύναμη του Συλλόγου μας, είτε απλών εργαζομένων, είτε άλλων Συλλόγων που λειτουργούν στο χώρο μας.

Η Συλλογική Ενότητα όλων των εργαζομένων σε κάθε Τράπεζα – που εμείς ήδη κάναμε πράξη – δεν είναι μόνο κατεύθυνση της ΟΤΟΕ ή μόνο δική μας υποχρέωση στην οποία σπεύσαμε να ανταποκριθούμε.

Η Συλλογική Ενότητα στην Τράπεζα Πειραιώς είναι πάνω από όλα ΑΝΑΓΚΗ των ίδιων των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού μας κινήματος, που θα μας δώσει τις δυνατότητες να υπερασπίζουμε πιο αποτελεσματικά τα δικαιώματα μας και να διεκδικούμε πιο ουσιαστικά και αποφασιστικά τη βελτίωση της θέσης μας ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Το μεγάλο βήμα έγινε και ο δρόμος που εμείς θα βαδίσουμε ΜΑΖΙ με όλους τους εργαζόμενους με σχέδιο, όραμα και αυτοπεποίθηση βρίσκεται μπροστά μας.

Ανακοίνωση της ΟΤΟΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά


ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2014. 

"ΝΑ ΜΗ ΞΕΧΑΣΕΙΣ ΠΟΤΕ"

Μια ακόμα Πρωτομαγιά βρίσκει την ελληνική κοινωνία και το λαό μας σε κατάσταση αδυναμίας αντιμετώπισης των μεγάλων καθημερινών αναγκών μιας αξιοπρεπούς επιβίωσης. Τα μεγάλα λόγια περισσεύουν και οι πραγματικές λύσεις, που θα ανακουφίσουν τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, λείπουν ή στην καλύτερη περίπτωση, παραπέμπονται στις καλένδες. Όλοι γνωρίζουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών. 

Όταν η Ανεργία έχει ξεπεράσει το 30% του ενεργού πληθυσμού και όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, η Πρωτομαγιά ως μέρα μνήμης, υπόσχεσης και αγώνα της εργατοϋπαλληλικής τάξης, χάνει το νόημα και τη σημασία της στη συνείδηση του Ανέργου, του φοβισμένου Εργαζόμενου, του Συνταξιούχου. Η ΟΤΟΕ αυτήν την Πρωτομαγιά δεν θα πει μεγάλα λόγια, που επαναλαμβάνονται σταθερά επετειακά, με τις ίδιες λέξεις και τα ίδια συνθήματα τούτη τη μέρα, ούτε θα δώσει υποσχέσεις για το μέλλον.


ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ


Συνάδελφοι,ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ξεν. Κάραβελ, 
ώρα προσέλευσης 10:00πμ.


Το Σάββατο 26 Απριλίου πραγματοποιείται η ιστορική πρώτη συνέλευση του νέου ενοποιημένου "Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς- ΣΕΤΠ" μετά από τις ανάλογες δημοκρατικές αποφάσεις που έλαβαν οι ΙΔΙΟΙ οι εργαζόμενοι στις Γεν. Συνελεύσεις, στους δύο επιμέρους Συλλόγους Eργαζομένων της πρ. Ελληνικής και της πρ. CPB.Εμείς κάναμε το μεγάλο καθοριστικό βήμα της Ενότητας ΟΛΩΝ των εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς με αρχές και κανόνες που υπαγορεύουν αποκλειστικά οι δικές τους ανάγκες, χωρίς σκοπιμότητες και  υστεροβουλίες αλλά και χωρίς κανέναν απολύτως αποκλεισμό για τους άλλους Συλλόγους να πράξουν κι εκείνοι το ίδιο. 


Ο νέος μεγάλος ισχυρός Σύλλογος που δημιουργούμε στην Τράπεζα Πειραιώς θα τιμήσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων  και θα ανταποκριθεί στις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο επιδιώκοντας να δοθούν λύσεις με την απαραίτητη υπευθυνότητα στα μεγάλα και μικρά προβλήματα που μας απασχολούν.


Συμμετοχή στην Απεργία της ΓΣΕΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Στις 9 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, η ΓΣΕΕ έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση και 

καλεί τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους της χώρας, να 

αντισταθούν στις μνημονιακές πολιτικές, που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας, οδηγώντας 

στην ισοπέδωση τις πιο αδύναμες, αλλά και τις μεσαίες κοινωνικές τάξεις.


Η ΟΤΟΕ συμμετέχει στην 24ωρη Απεργία της ΓΣΕΕ, γιατί αυτές οι πολιτικές βρίσκουν 


πρόσφορο έδαφος και στις τράπεζες, αποθρασύνουν πολλούς εργοδότες και τους 

διευκολύνουν να αμφισβητήσουν τις κατακτήσεις μας και να ακυρώσουν με την πυγμή της 

αυθαιρεσίας τα δικαιώματά μας, που απορρέουν από συλλογικές συμφωνίες και συμβάσεις.Σε όλα αυτά πρέπει να δώσουμε μαζικά, αγωνιστικά, αποφασιστικά τη δική μας απάντηση.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.


ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

ΣΤΙΣ 11πμ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ